Hoàn Thành

Facebook của Nu: http://www.facebook.com/thanhnguyen218

Nặng lòng mà sống

Những bức ảnh như thế này nhắc mình nhớ tại sao mình cần tiền. Tiền chính là công cụ giúp mình có thể biến khung cảnh trong những bức ảnh thành ký ức thật của cuộc đời.
Hoàn Thành
  • 6 July 2012
  • 114