Hoàn Thành

Facebook của Nu: http://www.facebook.com/thanhnguyen218

Nặng lòng mà sống

Một trong những câu nói yêu thích của tôi là: “Người ta có 3 cuộc đời. Một cuộc đời công khai, một cuộc đời riêng tư, và một cuộc đời bí mật.”
Bầu trời cao rộng này chắc giống như Facebook của tôi, là một cuộc đời công khai ai ai nhìn vào cũng thấy.
Những đám mây mù mờ kia có lẽ là blog này, nơi tôi dành cho mình một góc riêng tĩnh lặng
Cuối cùng là biển xanh sâu thẳm, như 1 blog tôi đặt tên theo 1 truyện ngắn yêu thích của NNTư. Là nơi tôi gào thét theo những con sóng bạc đầu hỉ, nộ, ái, ố của lòng mình.
Là cuộc đời bí mật của tôi, có lẽ.
Hoàn Thành